FL402213-25L-15

Kalvon muodostava vesipohjainen ja alkoholinkestävä vaahtoneste.