D5175825

Paineilmahengityslaitteiden painemittareiden vertailumittari.